Ceník

Základní služby

Půjčování knih a časopisů
Přístup na Internet 


zdarma
zdarma

Manipulační poplatek spojený s registrací

Dospělí
Děti do 15 let


20,- Kč
10,- Kč

Poplatky z prodlení - upomínky

1. upomínka (po uplynutí výpůjční doby)
2. upomínka (2 týdny po první)
3. upomínka (3 týdny po druhé)
4. doporučený dopis20,- Kč
30,- Kč
40,- Kč
50,- Kč

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.